อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ สามารถสมัครใช้บริการได้หรือไม่?
ตอบ : อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสมัครใช้บริการ CUBIKE ได้ โดยลงทะเบียนสมัครทางหน้าเว็บไซต์ และนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ พร้อมลายเซ็น มายืนยันตัวตน ณ จุดรับสมัครอีกครั้งเพื่อรับบัตรสมาชิก
สมาชิกต้องการใช้บริการจักรยาน แต่ระบบขัดข้อง ไม่สามารถใช้บริการได้ ทำอย่างไรดี?
ตอบ : ไม่ว่าสมาชิกจะพบเหตุขัดข้องใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการจักรยานCUBIKE ขอให้สมาชิกแจ้งเหตุนั้นกับ Call Centerทันที หลังจาก Call Center ได้รับแจ้งเหตุขัดข้องนั้นแล้วจะรายงานให้ศูนย์ควบคุมกลางรับทราบเพื่อสั่งการแก้ไขเหตุขัดข้องนั้นๆโดยเร็ว
ให้คนอื่นยืมบัตรสมาร์ทการ์ดไปใช้ได้หรือไม่?
ตอบ : โครงการฯ CUBIKE ไม่แนะนำให้สมาชิกนำบัตรของตนไปให้ผู้อื่นใช้ เนื่องจากหากมีจักรยานหายไปโดยระบบบันทึกว่า เกิดจากการใช้บัตรใบของผู้ให้ยืม สมาชิกผู้เป็นเจ้าของบัตรใบนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของรถจักรยานเสมือนหนึ่งเป็นผู้ทำจักรยานหาย
ทำบัตรหาย ต้องทำอย่างไร?
ตอบ : ทันทีที่สมาชิกทราบ หรือสงสัยว่าบัตรหาย ต้องรีบแจ้ง Call Center เพื่อให้ระบบทำการอายัดการใช้งานของบัตรใบนั้นทันที มิฉะนั้นหากมีจักรยานหายไปโดยระบบบันทึกว่า เกิดจากการใช้บัตรใบที่หายไป สมาชิกผู้ถือบัตรใบนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายของรถจักรยานเสมือนหนึ่ง เป็นผู้ทำจักรยานหาย หลังจากสมาชิกได้แจ้งบัตรหายต่อ Call Center แล้ว บัตรใบนั้นก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป โครงการฯ จะทำการออกบัตรใหม่ให้โดยสมาชิกต้องชำระค่าทำบัตรใหม่ตามที่กำหนด ส่วนยอดเครดิตในบัตรที่เหลืออยู่จะถูกโอนไปสู่บัตรใหม่ทันที
นำจักรยานไปคืนเข้าที่แล้ว ผู้เช่าต้องรับผิดชอบอะไรอีกหรือไม่?
ตอบ : ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของรถจักรยาน เมื่อได้นำรถจักรยานส่งคืนเข้าระบบโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว นั่นก็คือ จักรยานได้ถูกนำเข้าไปเสียบเข้าแท่นล็อค ณ สถานีจอดรถจักรยาน และระบบล็อคได้ทำการล็อครถจักรยาน และเสียงสัญญาณดังแล้ว อย่างไรก็ดีเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าจักรยานถูกล็อกแล้ว หลังจากเสียงสัญญาณดัง ให้สมาชิกทำการทดลองดึงจักรยานออกจากแท่นล็อกอีกครั้ง
ต้องการคืนจักรยาน แต่พบว่า ที่สถานีปลายทางไม่มีช่องจอดว่างเลย จะต้องทำอย่างไร?
ตอบ : ในกรณีเช่นนี้ แนะนำให้ติดต่อ Call Center เพื่อขอคำแนะนำว่า สถานีที่ใกล้ที่สุดสถานีใดยังมีที่จอดว่างอยู่ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะนำรถจักรยานไปจอดยังสถานีที่อื่น ก็อาจรอให้มีผู้ใช้บริการท่านอื่นมาใช้บริการและมีช่องว่างเกิดขึ้น หรือ รอจนกว่ารถบริการของโครงการฯ จะมารับคืนรถ ณ สถานีนั้น โดยทางระบบจะไม่คิดค่าบริการจากระยะเวลาที่รอส่งคืนเจ้าหน้าที่
คืนจักรยานไม่ได้เพราะระบบขัดข้อง ทำอย่างไรดี?
ตอบ : ให้ติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องของระบบก่อน ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้ ทาง Call Center จะให้คำแนะนำว่า สถานีที่ใกล้ที่สุดสถานีใดยังมีที่จอดว่างอยู่ให้นำรถจักรยานไปจอดได้ ซึ่งหากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะนำรถจักรยานไปจอดยังสถานีอื่น ก็ประสานกับ Call Center ให้จัดส่งหน่วยรถของโครงการฯ มารับคืนรถ ณ สถานีนั้น โดยทางระบบจะไม่หักเครดิตเพิ่มเติมจากระยะเวลารอส่งคืนแต่อย่างใด?
จักรยานหายในระหว่างการครอบครองของสมาชิก ต้องทำอย่างไร?
ตอบ : หากสมาชิกนำจักรยานออกจากระบบแล้วนำไปจอดไว้ และต่อมาพบว่า จักรยานคันนั้นหายไป กรณีเช่นนี้ถือว่า อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกผู้นั้นที่จะต้องติดตามนำจักรยานคืน หรือชดใช้ค่าสูญหายของจักรยานคันนั้น อย่างไรก็ดี มีคำแนะนำสำหรับสมาชิกที่ทำจักรยานหายระหว่างใช้บริการว่า ให้รีบแจ้งต่อ Call Center เพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่า จักรยานคันดังกล่าวได้ถูกนำส่งเข้าระบบโดยตัวสมาชิกเองไม่ทราบ เช่น มีพลเมืองดีพบรถจักรยานจอดทิ้งไว้แล้วโทรแจ้ง Call Center หรือ กรณีเจ้าหน้าที่สายตรวจของโครงการฯ ตรวจพบจักรยานจอดทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล จึงนำกลับคืนเข้าสู่ระบบ เป็นต้น หากเป็นเช่นนี้สมาชิกก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าสูญหายของจักรยาน
ในกรณีที่มีธุระสำคัญเร่งด่วน ไม่สะดวกนำจักรยานไปคืนที่สถานี ต้องทำอย่างไรและเสียเครดิตเพิ่มขึ้นหรือไม่? อย่างไร?
ตอบ : โทรแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อบอกตำแหน่งที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บจักรยาน เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปเก็บจักรยานกลับไปจอดที่สถานีให้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากสมาชิกจะต้องถูกหักเครดิตตามจำนวนชั่วโมงการงานแล้ว สมาชิกจะถูกหักเครดิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 10 เครดิต