กฎกติกาการใช้จักรยานจุฬาฯ CUBIKE

เมื่อเริ่มเป็นสมาชิกทุกคนจะได้รับคะแนน
เริ่มต้นสำหรับใช้จักรยาน 100 คะแนน
กรณีใช้บริการตามข้อกำหนดไม่เกินครั้งละ 1 ชั่วโมง จะไม่ถูกหักคะแนน